Menu

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

ภาพกิจกรรม

จก.ขว.ทบ. และ ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.ฟป. เป็นประธานร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ. - ทบ.ฟป.ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑) เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๕๗

IMG 5628      P1015355 

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เจ้ากรมข่าวทหารบก และข้าราชการกรมข่าวทหารบก เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๗ ณ รร.ขว.ทบ.

P1015165    P1014870

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ จ.ส.อ.ประสาร  แก้วมณี เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๗ เวลา ๑๓.๓๐  ณ ห้องรับรอง ๒๑๓ ชั้น ๑ อาคาร ๒ บก.ทบ.

P1014695    P1014699

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เจ้ากรมข่าวทหารบก และข้าราชการกรมข่าวทหารบกร่วมพัฒนาวัดบวรนิเวศวิหารฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาส เจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  เมื่อวันที่๑๓ พ.ย. ๕๖

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ น.อ.Alexander N. Popkov เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย พร้อม พ.อ.Andrew A. Alekseyev ผชท.ทหาร รัสเซีย/ไทย ผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทน เมื่อวันอังคารที่ ๑ ต.ค.๕๖ เวลา ๑๑๓๐   ณ   โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  หลานหลวง

21    22

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ ผชท. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใน ต.ค.๕๖ และกำลังพลที่ลาออกและเกษียณ และต้อนรับ ฝสธ. ที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ย.๕๖ เวลา ๑๑๔๕ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง

31    32

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้ร่วมงานพิธีอาลาและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก ผบ.ทบ. และงานเลี้ยงรับรองให้แก่ ผชท. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใน ต.ค. ๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ก.ย.๕๖ เวลา ๑๘๐๐ – ๒๐๐๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑๖๑,ห้องเลี้ยงรับรอง ๒๒๑ บก.ทบ.

41    42

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

2

 

 

 

 


 • portfolionewการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าวประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒โดยกรมข่าวทหารบกร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ คลิ๊ก
 • portfolioตารางเปรียบเทียบความตกลงระหว่างพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของอาเซียน (๑ มี.ค.๕๖) คลิ๊ก
 • portfolioกองทัพบกกับข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด คลิ๊ก

 

   • activity

 • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗ ico new คลิ๊ก
 • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
 • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก

 

command

011458
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
13
160
173
9860
3550
4405
11458

Your IP: 54.205.160.82
Server Time: 2014-04-21 01:22:12

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๐๓


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๐๐/๒๕๔๕ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๒๕๕๑เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


8.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗


9.แบบฟอร์ม รปภ.๑***


10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


11.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ ๒ ของ นขต.ทบ.***


12.แบบฟอร์ม ก.1***


13.แบบฟอร์ม ก.2***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

suggest


link army over

rta news

asacn

ops

civil

 

 

 • pr 2

 rssnew กรมข่าวทหารบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.)  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

 • rssnew กรมข่าวทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓-๕ และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.) ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rss รายชื่อกำลังพลที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย "ดีเด่น" ประจำปี 2557  ครั้งที่ 1 คลิ๊ก
 • rss เว็บไซต์ที่ช่วยในการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
 • rss การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการข่าว ทภ. ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก
 • rss การศึกษาหลักสูตร ปฐมนิเทศฯ สำหรับนายทหารใหม่เหล่าทหารการข่าว (นนร.) คลิ๊ก
 • rss ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ของกรมข่าวทหารบก
 • rss ผู้ที่ได้รับรางวัลสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม คลิ๊ก
 • rss ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยมมีผลการทดสอบได้คะแนน 100% และ 90% คลิ๊ก
 •  

index33 2


menubox 1

megaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองทัพบก ระยะที่หนึ่ง โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 56 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 56 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง16.00 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 ธ.ค.56 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


 menubox 4

megaphone ราคากลางซ่อมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองทัพบก ระยะที่หนึ่ง คลิ๊ก

Go to top