Menu

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

ภาพกิจกรรม

 นาย Ori Bar Chaim ที่ปรึกษาทางทหาร กห.อิสราเอล/ไทย เข้าเยี่ยมคารวะ จก.ขว.ทบ.ในฐานะผู้แทน ผบ.ทบ.เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๗  

DSC 0533 resize resize    DSC 0534 resize resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


พ.อ.Hirochi Shimohata ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ.ในฐานะผู้แทน ผบ.ทบ. เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำ พ.อ. Kenichiro Kinoshita ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น/ไทย คนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๗   

DSC 7027 resize resize    DSC 7034 resize resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


การประชุมชี้แจง ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ไทย เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

DSC 0081 resize resize    DSC 0094 resize resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


 การอบรมการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษและทักษะการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒- ๔ กรกฎาคม ๕๗ ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี

 IMG 0140 resize    IMG 0150 resize

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่  


 การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบราชการเรื่องการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ขว.ทบ. เมื่อวันที่ ๖-๘ มิ.ย.๕๗ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)และพี้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์ - อ.ชะอำ จ.เพรชบุรี

1 resize    2 resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพีธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขว.ทบ. ประจำปี ๕๗ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๗ 

IMG 1895    IMG 1927

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 

 

อ่านเพิ่มเติม: ภาพกิจกรรม

newแถลงการณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติพบประชาชน

   • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2557 เวลา 20.30 น.  ภาษาไทย คลิ๊ก
   • - แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2557 เวลา 20.30 น. ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
   • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2557 เวลา 20.20 น.  ภาษาไทย คลิ๊ก
   • - แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2557 เวลา 20.20 น. ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
   • - 12 ค่านิยมสร้างชาติเข้มแข็ง คลิ๊ก
   • - แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 เวลา 20.30 น.  ภาษาไทย คลิ๊ก
   • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 เวลา 20.30 น. ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
   • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 20.30 น.  ภาษาไทย คลิ๊ก
   • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 20.30 น. ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
  •                                                             read

2

 

 

 

 

portfolioเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองไทยกับต่างประเทศ คลิ๊ก

 • portfolioAPSC และ Challenges คลิ๊ก
 • portfolioการเชื่อมโยงของประชาชนอาเซียน พ.ค.56 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุม รมว.กห.อาเซียน ADMM 1-7 คลิ๊ก
 • portfolioสรุปผลการสัมมนาจีน คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทมหาอำนาจ อาเซียน ไทย ทะเลจีนใต้ คลิ๊ก
 • portfolioแผนเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างจีน รัสเซีย และเอเชียกลาง คลิ๊ก
 • portfolioสถานการณ์ความรุนแรงในซูดานใต้ คลิ๊ก
 • portfolioเอกสารบำรุงความรู้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในห้วง ก.พ.57 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าวประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ โดยกรมข่าวทหารบก ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ คลิ๊ก
 • portfolioตารางเปรียบเทียบความตกลงระหว่างพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของอาเซียน (๑ มี.ค.๕๖) คลิ๊ก
 • portfolioกองทัพบกกับข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด คลิ๊ก
 •  

 

   • activity

 • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗ ico new คลิ๊ก
 • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
 • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก

 

command

030982
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
83
236
1276
28121
4742
6329
30982

Your IP: 54.234.128.252
Server Time: 2014-07-25 10:32:42

korshorchor

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๐๓


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๐๐/๒๕๔๕ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๒๕๕๑เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


8.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗


9.แบบฟอร์ม รปภ.๑***


10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


11.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ ๒ ของ นขต.ทบ.***


12.แบบฟอร์ม ก.1***


13.แบบฟอร์ม ก.2***


14.ตารางผลการดำเนินงานตามโครงการแหล่งข่าวประชาชน***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

suggest


 

 

top-link

link army over

rta news

asacn

ops

civil

 

 

 • pr 2

 •  rssnewกรมข่าวทหารบก ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.)  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rssnew กรมข่าวทหารบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.)  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rssnew กรมข่าวทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓-๕ และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.) ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rss รายชื่อกำลังพลที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย "ดีเด่น" ประจำปี 2557  ครั้งที่ 1 คลิ๊ก
 • rss เว็บไซต์ที่ช่วยในการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
 • rss การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการข่าว ทภ. ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก
 • rss การศึกษาหลักสูตร ปฐมนิเทศฯ สำหรับนายทหารใหม่เหล่าทหารการข่าว (นนร.) คลิ๊ก
 • rss ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ของกรมข่าวทหารบก
 • rss ผู้ที่ได้รับรางวัลสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม คลิ๊ก
 • rss ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยมมีผลการทดสอบได้คะแนน 100% และ 90% คลิ๊ก
 •  

index33 2


menubox 1

megaphone newกธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญจำนวน 15 รายการ เพื่อสนับสนุน กรภ.ขว.ทบ.  โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 57 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง16.00 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 มิ.ย.57 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

megaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ สายขนส่ง จำนวน 9 คัน โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 57 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง16.00 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 มิ.ย.57 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


 

megaphone newการเปิดเผยราคากลาง โครงการ การดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ คลิ๊ก

Go to top