Menu

381241 141111103314

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

กิจกรรม

 news-activity-re4

จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในพีธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ จ.ส.อ.สุชาติ ดาวประดับ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

IMG 3220    IMG 3229

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. ร่วมพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป "พระพุทธสมณโคดม"  ณ มณฑลวัดปริวาส(ราชสงคราม) ถ.พระราม ๓ เขตยานนาวา กทม. เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๘

IMG 1229

    IMG 1305

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. ร่วมพิธีปิดทองพระพุทธรูป "พระพุทธสมณโคดม"  ณ มณฑลวัดปริวาส(ราชสงคราม) ถ.พระราม ๓ เขตยานนาวา กทม. เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๕๘

IMG 0475    IMG 0516

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เดินทางกับคณะ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เพื่อเข้าร่วมประชุม ผบ.ทบ. ภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (PACC IX) และการประชุมระดับนายทหารประทวนอาวุธโส ระหว่าง ๑๓ - ๑๖ ก.ย.๕๘ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดเซีย 

IMAG2281    P1010195

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในพีธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ ร.ต.นพดล   บุญคุ้ม เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

IMG 8321    IMG 8337

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


รอง จก.ขว.ทบ. ได้นำคณะฯ และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๘  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

IMG 8272    1

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิด บก.ทบ. ปีที่๒๙ โดย ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ ณ บก.ทบ.

IMG 3707    IMG 3716

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


ผอ.สวส.ขว.ทบ. และข้าราชการกรมข่าวทหารบก เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ ณ รร.ขว.ทบ.

IMG 3356    IMG 3357

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากรมข่าวทหารบกได้ตรวจเยี่ยมและมอบทุนยังชีพให้กับบุตรข้าราชการที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี  ภริยา จก.ขว.ทบ. ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกเป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๘ 

P1018481    P1018499

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


จก.ขว.ทบ.เป็นประธาน และข้าราชการ ขว.ทบ. ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "พระพุทธสมณโคดม" พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว ณ มณฑลวัดปริวาส(ราชสงคราม) ถ.พระราม ๓ เขตยานนาวา กทม. ในวันศุกร์ ๑๔ ส.ค. ๕๘

IMG 1498    IMG 1499 

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


  อ่านต่อภาพกิจกรรมทั้งหมด  


 ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน ที่่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน  ประจำปี ๒๕๕๘ ในตำแหน่ง เสมียน กรมข่าวทหารบก (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา คลิ๊ก


 banner king4

 " ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-30 ก.ย.58 จำนวน 15 เว็บไซต์ รวม 1885 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว "

 " ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสท์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 13 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ 724 URL "

 

command5

ภาพกิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

กองธุรการ

กองข่าว

กองต่างประเทศ

กองแผนและฝึก

กองโครงการและงบประมาณ

กองรักษาความปลอดภัย

กองข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศ

กองสารสนเทศ

กองการทูตฝ่ายทหารบก

365463
Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All
1881
2076
15052
335134
61578
69585
365463

Your IP: 10.3.0.250
Server Time: 2015-11-28 19:45:52

korshorchor

logoi

min2

king

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.2503


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ 300/2545 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ 22/2551 เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ 23/2551 เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


 

8.ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ.2555


9.แบบฟอร์ม รปภ.1***


10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


11.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ 2 ของ นขต.ทบ.***


12.แบบฟอร์ม ก.1***


13.แบบฟอร์ม ก.2***


14.ตารางผลการดำเนินงานตามโครงการแหล่งข่าวประชาชน***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

menubox 1 


 

 

 

 

newmegaphoneการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ คลิ๊ก

megaphoneการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบรวมและวิเคราะห์ข่าวเปิด คลิ๊ก

megaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลข่าวด้านความมั่นคงอาเซียน ทบ. คลิ๊ก

กิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

  • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗  คลิ๊ก
  • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
  • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก
Go to top jsnmodule