Menu

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

ภาพกิจกรรม

ขว.ทบ. ได้จัดการอบรมเรื่องการเขียนหนังสือราชการ/จดหมายเป็นภาษาอังกฤษและทักษะการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ระหว่าง ๒-๓ ก.ย. ๕๗ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

 4 resize resize    5 resize resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


  รองเจ้ากรมข่าวทหารบก(๒) และข้าราชการกรมข่าวทหารบก เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๗ ณ รร.ขว.ทบ.

 1    2 

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


 จก.ขว.ทบ.และข้าราชการ ขว.ทบ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๔๕ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


น.อ. Jose maria Goyanes Blanco ผชท.ทหาร สเปน/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ ในฐานะผู้แทน ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๗

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ขว.ทบ.ได้จัดสัมมนาด้านการข่าวประจำปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ "การพัฒนางานข่าว เพื่อสนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยและเสริมสร้างการปรองดอง" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค. ๕๗ ณ โรงแรมสยามเบย์วิว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี ผช.เสธ.ทบ.ฝขว. เป็นประธานในพิธีเปิด

11 resize    12 resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


นาย Ori Bar Chaim ที่ปรึกษาทางทหาร กห.อิสราเอล/ไทย เข้าเยี่ยมคารวะ จก.ขว.ทบ.ในฐานะผู้แทน ผบ.ทบ.เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๗  

DSC 0533 resize resize    DSC 0534 resize resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


พ.อ.Hirochi Shimohata ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ.ในฐานะผู้แทน ผบ.ทบ. เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำ พ.อ. Kenichiro Kinoshita ผชท.ทหาร ญี่ปุ่น/ไทย คนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๗   

DSC 7027 resize resize    DSC 7034 resize resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


การประชุมชี้แจง ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ไทย เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

DSC 0081 resize resize    DSC 0094 resize resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


 การอบรมการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษและทักษะการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒- ๔ กรกฎาคม ๕๗ ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี

 IMG 0140 resize    IMG 0150 resize

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่  

อ่านเพิ่มเติม: ภาพกิจกรรม

newแถลงการณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติพบประชาชน

           • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 20.15 น.  ภาษาไทย คลิ๊ก
           • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 20.15 น.  ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
           • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 20.15 น.  ภาษาไทย คลิ๊ก
           • แถลงการณ์ หน.คสช. พบ ประชาชน วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 20.15 น.  ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
           •                                                             read

2

 

 

 

 

portfolioเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองไทยกับต่างประเทศ คลิ๊ก

 • portfolioAPSC และ Challenges คลิ๊ก
 • portfolioการเชื่อมโยงของประชาชนอาเซียน พ.ค.56 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุม รมว.กห.อาเซียน ADMM 1-7 คลิ๊ก
 • portfolioสรุปผลการสัมมนาจีน คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทมหาอำนาจ อาเซียน ไทย ทะเลจีนใต้ คลิ๊ก
 • portfolioแผนเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างจีน รัสเซีย และเอเชียกลาง คลิ๊ก
 • portfolioสถานการณ์ความรุนแรงในซูดานใต้ คลิ๊ก
 • portfolioเอกสารบำรุงความรู้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในห้วง ก.พ.57 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าวประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ โดยกรมข่าวทหารบก ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ คลิ๊ก
 • portfolioตารางเปรียบเทียบความตกลงระหว่างพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของอาเซียน (๑ มี.ค.๕๖) คลิ๊ก
 • portfolioกองทัพบกกับข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด คลิ๊ก
 •  

 

   • activity

 • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗ ico new คลิ๊ก
 • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
 • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก

 

command

ภาพกิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

กองธุรการ

กองข่าว

กองต่างประเทศ

กองแผนและฝึก

กองโครงการและงบประมาณ

กองรักษาความปลอดภัย

กองข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศ

 

046382
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
172
330
2398
41995
6237
7636
46382

Your IP: 54.198.33.96
Server Time: 2014-09-16 11:43:43

korshorchor

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๐๓


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๐๐/๒๕๔๕ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๒๕๕๑เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


8.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗


9.แบบฟอร์ม รปภ.๑***


10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


11.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ ๒ ของ นขต.ทบ.***


12.แบบฟอร์ม ก.1***


13.แบบฟอร์ม ก.2***


14.ตารางผลการดำเนินงานตามโครงการแหล่งข่าวประชาชน***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

suggest


 

 

top-link

link army over

rta news

asacn

ops

civil

 

 

 • pr 2

 •  rss ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ (เดินทาง ๑ ต.ค.๕๙) รวม ๔ ตำแหน่ง ดังนี้.-

      ๑.  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน

      ๒.  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส

      ๓.  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว

      ๔.  เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา

   - หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ นขต.ทบ. ทั้งนี้สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่เปิดสอบ โดยรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๒๘ ก.ค. - ๑๙ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๖๓๐ (หลัง ๑๙ ส.ค.๕๗, ๑๖๓๐ ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ)

   - ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้หน่วยทราบภายใน ๒๕ ส.ค.๕๗

   - ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบที่ ๑)
  ณ  ศภษ.ยศ.ทบ. ใน ๒๖ ส.ค.๕๗ เวลา ๐๘๐๐

  - Download เอกสารประกอบการรับสมัคร คลิ๊ก

 • rssกรมข่าวทหารบก ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.)  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rss กรมข่าวทหารบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.)  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rssกรมข่าวทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓-๕ และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.) ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rss รายชื่อกำลังพลที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย "ดีเด่น" ประจำปี 2557  ครั้งที่ 1 คลิ๊ก
 • rss เว็บไซต์ที่ช่วยในการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
 • rss การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการข่าว ทภ. ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก
 • rss การศึกษาหลักสูตร ปฐมนิเทศฯ สำหรับนายทหารใหม่เหล่าทหารการข่าว (นนร.) คลิ๊ก
 • rss ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ของกรมข่าวทหารบก
 • rss ผู้ที่ได้รับรางวัลสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม คลิ๊ก
 • rss ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยมมีผลการทดสอบได้คะแนน 100% และ 90% คลิ๊ก
 •  

index33 2


menubox 1

megaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญจำนวน 15 รายการ เพื่อสนับสนุน กรภ.ขว.ทบ.  โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 57 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง16.00 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 มิ.ย.57 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

megaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ สายขนส่ง จำนวน 9 คัน โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. 57 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 57 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง16.00 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 มิ.ย.57 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


 

megaphone การเปิดเผยราคากลาง โครงการ การดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ คลิ๊ก

Go to top jsnmodule