• kt70y123
 • IMG 3570 3
 • IMG 3570 3
 • IMG 3570 3
 • วันที่ ๙ มิ.ย.๕๙

  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ ผืนผ้าธงสีเหลืองตามหน่วยงาน อาคารและบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 • วันที่ ๒๗ - ๓๐ มิ.ย.๕๙

  การประชุม SMEE 2016 ระหว่าง ขว.ทบ. กับ 500th MI Brigade ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิ.ย.๕๙ ณ ขว.ทบ.
  ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

   

 • วันที่ ๒๐ และ ๒๔ มิ.ย.๕๙

  พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารของ ขว.ทบ. เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙ และ ๒๔ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.
  ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

   

 • วันที่ ๙ มิ.ย.๕๙

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ณ บก.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
  ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

   

"กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การทูตฝ่ายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวของกองทัพบกการเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสำหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดความต้องการและควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

 

IMGWAT 1

 

IMG 3570 2

การประชุม SMEE 2016 ระหว่าง ขว.ทบ. กับ 500th MI Brigade ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิ.ย.๕๙ ณ ขว.ทบ.

 

IMG 3570 2

พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารของ ขว.ทบ. เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙ และ ๒๔ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

 

IMG 3570 2

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ณ บก.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

IMG 2927

พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์ รอง จก.ขว.ทบ. นำคณะ ผชท.ตปท./ไทย เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ ๗๐ ปีครองราชย์ประชารัฐ รวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ" ในวันพุธที่ ๘ มิ.ย.๕๙ ณ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

113062 1

พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. และคณะ ได้เดินทางไปประชุมฯ ความร่วมมือระหว่าง ทบ. กับ ทบ.สิงคโปร์ ระหว่าง ๖ - ๘ มิ.ย.๕๙ ณ สิงคโปร์

 

IMG 2927

จก.ขว.ทบ. ได้กรุณามอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขว.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๙ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

 

banblockbandoi1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ ( Thailand Research Expo 2016 ) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ส.ค.๕๙ โดยรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th icon new2

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ” เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ 3 ยุคสมัย”  https://youtu.be/K-q0PM_Lafo  

โครงการ " อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ " สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/840000kra/ และสามารถรับชมวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=9JXkpvSgY2w  

banblockbandoi2

ขว.ทบ. จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ ตำแหน่งที่เปิดสอบ จำนวน ๗ ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิ๊กicon new2

 

 

banblockbandoi3

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำแผนที่ดิจิตอล จำนวน 15 รายการ  คลิ๊ก icon new2

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 4 คัน

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ

 

banblockbandoi4

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-30 มิ.ย.59 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,613 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว icon new2

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสท์ข้อความท่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 30 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 258 URL icon new2

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 02 - 2977319 เพื่อรวบรวมและชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

imint     Untitled 4 222     oint2     banner govchannel

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

joomla counter

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout