• 1
 • IMG 02411
 • IMG 17971
 • IMG 977622
 • วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙

  จก.ขว.ทบ. ได้กรุณามอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขว.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๙ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.
  ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

   

 • วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙

  จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ภายใน บก.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๙ ณ บก.ทบ.
  ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

   

 • วันที่ ๗ เม.ย.๕๙

  จก.ขว.ทบ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับ นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๕๙ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.
  ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

   

 • วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙

  พิธีรับ - ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา จก.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.
  ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

   

"กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การทูตฝ่ายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวของกองทัพบกการเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสำหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดความต้องการและควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

 

IMGWAT 1

 

IMG 2927

จก.ขว.ทบ. ได้กรุณามอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขว.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๙ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

 

IMG 0241

จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ภายใน บก.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๙ ณ บก.ทบ.

 

IMG 1797

จก.ขว.ทบ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับ นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๕๙ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

 • กองข่าว
 • กองการต่างประเทศ
 • กองแผนและฝึก
 • กองรักษาความปลอดภัย
 • กองโครงการและงบประมาณ
 • กองธุรการและกำลังพล
 • กองการทูตฝ่ายทหารบก
 • กองข่าวกรองทางการภาพ
 • กองสารสนเทศ
 • โรงเรียนข่าวทหารบก

IMG 9776

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา จก.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

 

IMG 9680

การประชุมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง "การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ. - ทบ.อซ. " เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ มี.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

 

IMG 9487

รอง จก.ขว.ทบ และข้าราชการ ขว.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๙

 

ประชาสัมพันธ์

แผนแม่บท (Road Map) ๓ ระยะของ คสช. เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสามารถ Download ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ect.go.th 

โครงการ " อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ " สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/840000kra/ และสามารถรับชมวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=9JXkpvSgY2w 

รัฐบาลได้ดำเนินการเรื่องศูนย์การบริการภาครัฐและประชาชน เพื่อเป็นการบริการรูปแบบใหม่ของภาครัฐ ผ่านแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (GAC) และระบบแจ้งข้อมูลข่าวสาร G-news เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ega.or.th/

ประกาศกรมข่าวทหารบก

ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ตำแหน่งที่เปิดสอบ จำนวน ๙ ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิ๊กicon new2 

 

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก 

 

จัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 4 คัน

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ

imint     Untitled 4 222     oint2     banner govchannel

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

joomla counter

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout