Menu

381241 141111103314

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

กิจกรรม

 

news-activity-re4

การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ. - กกล.ป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

IMG 1363    IMG 1497

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือข่าวกรองภูมิสารสนเทศและข่าวกรองการเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนทางอากาศ ระหว่าง ทบ. กับ ทอ. เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๕๙ ณ ขว.ทอ.

DSC 0431    DSC 0442

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ขว.ทบ.จัดการประชุมวิชาการด้านการข่าวประจำปี ๕๙ ครั้งที่ ๑ เรื่อง "เมียนมาภายหลังการเลือกตั้ง : โอกาส ความท้าทาย และผลกระทบต่อไทย" เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

FF01    FF06

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


 จก.ขว.ทหาร เวียดนาม และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือเรื่องความร่วมมือด้านการข่าวกับ ขว.ทบ. โดยมี    พล.ต.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๘ ณ ขว.ทบ.

IMG 0926   IMG 1088

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๘ ผบ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ปีที่ ๑๐๕ และวันคล้ายวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ ขว.ทบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.

IMG 0012   IMG 0013

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


พล.ท.ปณต แสงเทียน จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และ นขต.ขว.ทบ. ร่วมกันจัดการประชุม ผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ (16th ACAMM) ระหว่าง ๒๒ – ๒๖ พ.ย.๕๘ โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ ได้แก่ เมื่อ ๒๒ – ๒๓ พ.ย.๕๘ มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่าง ทบ. กับ ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน, การประชุมพหุภาคี ภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอีก ๕ ปี” และงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ  ต่อมาเมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๘ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชม รร.สธ.ทบ. ชมนิทรรศการในเรื่องบทบาทของ ทบ. ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) เยี่ยมคำนับ รมช.กห. และเข้าเยี่ยมชมพระที่นั่งอนันตสมาคม  เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๘ นำคณะฯ เข้าร่วมพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

IMG 2606    IMG 6475

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในพีธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ จ.ส.อ.สุชาติ ดาวประดับ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

IMG 3220    IMG 3229

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. ร่วมพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป "พระพุทธสมณโคดม"  ณ มณฑลวัดปริวาส(ราชสงคราม) ถ.พระราม ๓ เขตยานนาวา กทม. เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๘

IMG 1229

    IMG 1305

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. ร่วมพิธีปิดทองพระพุทธรูป "พระพุทธสมณโคดม"  ณ มณฑลวัดปริวาส(ราชสงคราม) ถ.พระราม ๓ เขตยานนาวา กทม. เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๕๘

IMG 0475    IMG 0516

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เดินทางกับคณะ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เพื่อเข้าร่วมประชุม ผบ.ทบ. ภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (PACC IX) และการประชุมระดับนายทหารประทวนอาวุธโส ระหว่าง ๑๓ - ๑๖ ก.ย.๕๘ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดเซีย 

IMAG2281    P1010195

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


จก.ขว.ทบ. ได้เป็นประธานในพีธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ ร.ต.นพดล   บุญคุ้ม เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

IMG 8321    IMG 8337

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


รอง จก.ขว.ทบ. ได้นำคณะฯ และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๘  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

IMG 8272    1

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


อ่านต่อภาพกิจกรรมทั้งหมด  


  newกำหนดการสัมมนาด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ม.ค.๕๙ ณ ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก เว็บไซต์ http://www.pknresort.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


 banner king4

 " ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ม.ค.59 จำนวน 9 เว็บไซต์ รวม 1,346 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว "

 " ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสท์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 11 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ 289 URL "

 

command5

ภาพกิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

กองธุรการ

กองข่าว

กองต่างประเทศ

กองแผนและฝึก

กองโครงการและงบประมาณ

กองรักษาความปลอดภัย

กองข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศ

กองสารสนเทศ

กองการทูตฝ่ายทหารบก

527201
Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All
1279
2566
6169
506669
18267
71186
527201

Your IP: 10.3.0.250
Server Time: 2016-02-09 12:07:30

korshorchor

logoi

min2

king

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.2503


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ 300/2545 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ 22/2551 เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ 23/2551 เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


 

8.ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ.2555


9.แบบฟอร์ม รปภ.1***


10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


11.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ 2 ของ นขต.ทบ.***


12.แบบฟอร์ม ก.1***


13.แบบฟอร์ม ก.2***


14.ตารางผลการดำเนินงานตามโครงการแหล่งข่าวประชาชน***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

menubox 1 


new megaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 4 คัน คลิ๊ก

megaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ คลิ๊ก

megaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบรวมและวิเคราะห์ข่าวเปิด คลิ๊ก

megaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลข่าวด้านความมั่นคงอาเซียน ทบ. คลิ๊ก

กิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

  • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗  คลิ๊ก
  • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
  • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก
Go to top jsnmodule