Menu

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

ภาพกิจกรรม

พล.ท.ปณต แสงเทียน จก.ขว.ทบ., หน.นขต. และคณะฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๗ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๓๓๐ 

mission2    mission3

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


จก.ขว.ทบ. และผู้บังคับบัญชา ขว.ทบ. ได้ร่วมในพิธีประดับยศให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๕๗ ณ บก.ทบ. 

3 resize    7 resize

 ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


 ขว.ทบ. ได้จัดการอบรมเรื่องการเขียนหนังสือราชการ/จดหมายเป็นภาษาอังกฤษและทักษะการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ระหว่าง ๒-๓ ก.ย. ๕๗ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

 4 resize resize    5 resize resize

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


รองเจ้ากรมข่าวทหารบก(๒) และข้าราชการกรมข่าวทหารบก เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๗ ณ รร.ขว.ทบ.

 1    2 

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


จก.ขว.ทบ.และข้าราชการ ขว.ทบ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๔๕ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่    

อ่านต่อ ภาพกิจกรรมท้งหมด  

content

portfolioเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองไทยกับต่างประเทศ คลิ๊ก

 • portfolioAPSC และ Challenges คลิ๊ก
 • portfolioการเชื่อมโยงของประชาชนอาเซียน พ.ค.56 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุม รมว.กห.อาเซียน ADMM 1-7 คลิ๊ก
 • portfolioสรุปผลการสัมมนาจีน คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทมหาอำนาจ อาเซียน ไทย ทะเลจีนใต้ คลิ๊ก
 • portfolioแผนเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างจีน รัสเซีย และเอเชียกลาง คลิ๊ก
 • portfolioสถานการณ์ความรุนแรงในซูดานใต้ คลิ๊ก
 • portfolioเอกสารบำรุงความรู้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในห้วง ก.พ.57 คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการข่าวประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ โดยกรมข่าวทหารบก ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา คลิ๊ก
 • portfolioการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ คลิ๊ก
 • portfolioตารางเปรียบเทียบความตกลงระหว่างพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค คลิ๊ก
 • portfolioบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – จีน คลิ๊ก
 • portfolioความเคลื่อนไหวของอาเซียน (๑ มี.ค.๕๖) คลิ๊ก
 • portfolioกองทัพบกกับข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด คลิ๊ก

 •  
   • activity

 • targetกิจกรรมงานกองทัพไทยจาก สน.ผชท.ทบ. ปี ๒๕๕๗  คลิ๊ก
 • targetการฝึกอบรม หลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗คลิ๊ก
 • targetการสัมมนาด้านการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก


 • pr 2

 

 


rssกรมข่าวทหารบก ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.)  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

 • rss กรมข่าวทหารบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.)  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rssกรมข่าวทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓-๕ และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เสมียน รร.ขว.ทบ.(อัตรา ส.อ.) ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • rss รายชื่อกำลังพลที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย "ดีเด่น" ประจำปี 2557  ครั้งที่ 1 คลิ๊ก
 • rss เว็บไซต์ที่ช่วยในการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษ คลิ๊ก
 • rss การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการข่าว ทภ. ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิ๊ก
 • rss การศึกษาหลักสูตร ปฐมนิเทศฯ สำหรับนายทหารใหม่เหล่าทหารการข่าว (นนร.) คลิ๊ก
 • rss ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ของกรมข่าวทหารบก
 • rss ผู้ที่ได้รับรางวัลสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม คลิ๊ก
 • rss ผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยมมีผลการทดสอบได้คะแนน 100% และ 90% คลิ๊ก 

    อ่านต่อคลิ๊ก


 

 

index33 2

 

 


menubox 1 

megaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะฯ จำนวน 9 คันเพื่อสนับสนุน ขว.ทบ. โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 57 ถึงวันที่ 27 ต.ค. 57 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง16.00 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 ต.ค. 57 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

megaphone กธก.ขว.ทบ. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับจัดทำเอกสารกระจายข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศจำนวน ๕๑  รายการ (ห้าสิบเอ็ดรายการ) โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 57 ถึงวันที่ 13 พ.ย. 57 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง16.00 ณ กธก.ขว.ทบ. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 14 พ.ย. 57 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิดซอง กธก.ขว.ทบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

 megaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะฯ จำนวน 9 คันเพื่อสนับสนุน ขว.ทบ. คลิ๊ก

 megaphone การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับจัดทำเอกสารกระจายข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศจำนวน ๕๑  รายการ (ห้าสิบเอ็ดรายการ) คลิ๊ก

 

command5

ภาพกิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

กองธุรการ

กองข่าว

กองต่างประเทศ

กองแผนและฝึก

กองโครงการและงบประมาณ

กองรักษาความปลอดภัย

กองข่าวกรองทางการภาพและภูมิสารสนเทศ

กองสารสนเทศ

 

062518
Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All
123
401
2930
56673
123
14519
62518

Your IP: 54.197.111.87
Server Time: 2014-11-01 09:09:09

korshorchor

ภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมไทยโชตที่ นขต.ทบ. สามารถขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒


2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔


4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๐๓


5.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๐๐/๒๕๔๕ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก


6.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก


7.คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๓/๒๕๕๑เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ


8.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗


9.แบบฟอร์ม รปภ.๑***


10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556***


11.รายการกิจกรรมปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคตในกลยุทธ์ที่ ๒ ของ นขต.ทบ.***


12.แบบฟอร์ม ก.1***


13.แบบฟอร์ม ก.2***


14.ตารางผลการดำเนินงานตามโครงการแหล่งข่าวประชาชน***

*** หมายเหตุกรุณาดาวน์โหลดด้วย google chrome / firefox

suggest


 link army over

rta news

asacn

ops

civil 


 

happythai

 


 

Go to top jsnmodule