ที่อยู่สำนักงาน
     กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  • โทร 97264,02-2977264
  • อีเมลล์ webdoirta@gmail.com
  • สถานที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพบก
Close Menu