ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำปี 2563

     ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๔ ตำแหน่ง เพื่อเตรียมการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ ดังนี้.-

  • ผชท.ทบ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ อัตรา พ.อ.(พ.)
  • ผชท.ทบ.ไทย/โซล อัตรา พ.อ.(พ.)
  • ผชท.ทบ.ไทย/มอสโก อัตรา พ.อ.(พ.)
  • ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา อัตรา พ.อ.(พ.)

     หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ นขต.ทบ. และสามารถ ส่งผู้สมัครได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้สมัครแต่ละนายเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งถึง ขว.ทบ. ตั้งแต่ ๑๒ พ.ค. – ๑๕ มิ.ย. ๖๓ (หลังเวลา ๑๖๐๐ ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ)  

Download

Close Menu