พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมสัมมนา จนท.โครงการแหล่งข่าวประชาชน ทบ.

พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมสัมมนา จนท.โครงการแหล่งข่าวประชาชน ทบ.

พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมสัมมนา จนท.โครงการแหล่งข่าวประชาชน ทบ.

Close Menu