พล.ต.ดิเรก บงการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง เป็นประธาน การจัดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

พล.ต.ดิเรก บงการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง เป็นประธาน การจัดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

Close Menu