พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ณ โรงเรียนข่าวทหารบก

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ณ โรงเรียนข่าวทหารบก

Close Menu