พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมมอบนโยบายให้กับ นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ.

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมมอบนโยบายให้กับ นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ในวันพุธที่ 1 เม.ย. 2563

Close Menu
error: Content is protected !!