พิธีประดับเครื่องหมายยศต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

พิธีประดับเครื่องหมายยศต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ. เมื่อ 07.59 วันที่ 1 เมษายน 2563

Close Menu
error: Content is protected !!