จก.ขว.ทบ. มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจของ ขว.ทบ. เข้าทำการตรวจเยี่ยมและดูและสุขภาพของกำลังพล ขว.ทบ. และครอบครัว

จก.ขว.ทบ. มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจของ ขว.ทบ. เข้าทำการตรวจเยี่ยมและดูและสุขภาพของกำลังพล ขว.ทบ. และครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการของ ทบ. จำนวน 9 พื้นที่ เริ่มปฏิบัติวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 1930-2130 เป็นต้นไป

Close Menu
error: Content is protected !!