พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชม ศบข. (Fusion Center) โดยมี พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชม ศบข. (Fusion Center) โดยมี พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ

Close Menu
error: Content is protected !!