จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย รอง.จก.ขว.ทบ. ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผอ.สนข.ขว.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย รอง.จก.ขว.ทบ. ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผอ.สนข.ขว.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (วันพฤ ที่ 9 เม.ย. 63 เวลา 1330)

Close Menu
error: Content is protected !!