รอง จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผอ.สนข.ขว.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รอง จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผอ.สนข.ขว.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63 เวลา 1000)

Close Menu
error: Content is protected !!