จก.ขว.ทบ./หน.นขต.ขว.ทบ. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่กำลังพล ขว.ทบ/ฝขว.ศปก.ทบ. ในวันพุธที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 1030 ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

จก.ขว.ทบ./หน.นขต.ขว.ทบ. มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่กำลังพล ขว.ทบ/ฝขว.ศปก.ทบ. ในวันพุธที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 1030 ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!