จก.ขว.ทบ. รับมอบน้ำดื่ม จาก ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ และคณะวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1,200 ขวด และหน้ากากอนามัยจาก หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ขว.ทบ.

จก.ขว.ทบ. รับมอบน้ำดื่ม จาก ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ และคณะวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1,200 ขวด และหน้ากากอนามัยจาก หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ขว.ทบ. วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

Close Menu
error: Content is protected !!