รอง จก.ขว.ทบ. และภรรยา พร้อมคณะสมาคมแม่บ้าน ขว.ทบ. มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน

รอง จก.ขว.ทบ. และภรรยา พร้อมคณะสมาคมแม่บ้าน ขว.ทบ. มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2653

Close Menu