จก.ขว.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. และครอบครัว ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu