จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ ขว.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ รร.ขว.ทบ.

Close Menu