เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. และครอบครัว จุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๖๓ และร่วม รับ – เสด็จฯ ณ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!