เมื่อ 29 ธ.ค.63 เวลา 0900 จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดห้องออกกำลังกายสำหรับข้าราชการและ นทน., นสน.ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรใน รร.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!