จก.ขว.ทบ.,รอง จก.ขว.ทบ.,ผอ.สำนักฯ และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐

Close Menu
error: Content is protected !!