วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ จก.ขว.ทบ. ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานะสาวรีย์ ร.๕ ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร และร่วมพิธีสงฆ์ ณ.ห้อง๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น๒ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!