พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. จัดนำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๒๒๑ เวลา ๐๙๐๐ น.

Close Menu
error: Content is protected !!