พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. ชั้น ๒ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!