พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ประธานในพิธี ได้นำ หน.นขต.ขว.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำ ขว.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๓๐ – ๑๓๓๐ ณ บริษัท ต.เสริมมงคล จำกัด ม.๙ ต.นาดี อ.เมือง จว.ส.ค.

Close Menu
error: Content is protected !!