จก.ขว.ทบ., รอง จก.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., ผอ.สนข.ขว.ทบ. และ พล.ต. อาปฤทธิ์ฯ ร่วมบันทุกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ททบ.๕

Close Menu
error: Content is protected !!