พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. และ พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. ได้นำคณะเข้าร่วมทำการสำรวจ และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างสวนเบญจกิติ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐

Close Menu
error: Content is protected !!