พล.ต. สราวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. ได้นำคณะเข้าสำรวจ และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างของ ทบ. ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันอังคารที่ ๘ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐

Close Menu
error: Content is protected !!