จก.ขว.ทบ., รอง จก.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., ผอ.สนข.ขว.ทบ., พล.ต. อาปฤทธิ์ พาคณะ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ททบ.๕

Close Menu
error: Content is protected !!