จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรฯ ให้แก่กำลังพลดีเด่นฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!