พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานคณะกรรมการ, พล.ต. ตุลธร นวพิตร, พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ได้นำคณะ ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.5 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ในวันที่ 15 ต.ค. 64 ณ จังหวัดพิษณุโลก

Close Menu
error: Content is protected !!