พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานคณะกรรมการ พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ,พล.ต. ตุลธร นวพิตร ได้นำคณะตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย คลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ ณ. พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ และ มทบ.๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช

Close Menu
error: Content is protected !!