พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานคณะกรรมการ พล.ต.ตุลธร นวพิตร ,พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ได้นำคณะตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ กคย.สพ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๔ ณ จ.นครราชสีมา และจ. สระบุรี

Close Menu
error: Content is protected !!