พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. จัดการต้อนรับ จก.ขว.ทร. และคณะ เพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

Close Menu
error: Content is protected !!