พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ได้เชิญวิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สทป.)มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่องอากาศยานไร้คนขับ ในวันศุกร์ที่ ๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

Close Menu
error: Content is protected !!