พิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา จก.ขว.ทบ./ หน.ฝขว.ศปก.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เม.ย. ๖๕ ณ ห้องรับรองพิเศษ และห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ. เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐

Monday the 4th of April 2022, A Change of Command and transfer of authority and responsibility for Directorate of Intelligence, Intelligence Department Amry Operations Center and Intelligence School at the Directorate of Intelligence.

Close Menu
error: Content is protected !!