พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมพิธีสรงน้ำพระและขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันอังคารที่ ๑๒ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๘๑๕ – ๐๙๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

LTG Direk Bongkarn Director-General of Intelligence was a presided over Songkran ceremony. On 12th of April 2022 at the Directorate of Intelligence.

Close Menu
error: Content is protected !!