พล.ท.ดิเรก บกการ จก.ขว.ทบ. นำคณะ ผอ.สนข.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., รอง ผบ.รร.ขว.ทบ., รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.(๑), รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.(๒), และ ผอ.กผฝ.ขว.ทบ.,ผอ.กรภ.ขว.ทบ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๓๐ ณ ห้องส่ง๔ ททบ.

On the 9th of April 2022 , LTG Direk Bongkarn Director-General of Intelligence has led the Commanders of Directorate of Intelligence to attend the tape recording for commemorate the auspicious occasion of the Birthday Anniversary Of Her Majesty the Queen At Royal Thai Army Radio and Television

Close Menu
error: Content is protected !!