พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๑๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๙ ณ ลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

On 10th of May 2022, LTG Direk Bongkarn Director-General of Intelligence has presided over Promotion ceremony of Directorate of Intelligence personnel.

Close Menu
error: Content is protected !!