นาย Alon Yehoshua ผชท.ทหาร อิสราเอล/ไทย และ คณะเข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ. โดยมี ผอ.สวส.ขว.ทบ. ,ผอ.กตท.ขว.ทบ. ,ผู้แทน กบ.ทบ. และ ยก.ทบ. เข้าร่วมสนทนา เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 1100 ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.

On 17th of May 2022, Israel’s Defense and Armed forces attache has called on LTG Direk Bongkarn Director-general of intelligence at Royal Thai Army Headquaters.

Close Menu
error: Content is protected !!