พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาดำเนินการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เป้าหมายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว และสถานการณ์โลก ในภาพรวม” ให้แก่ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 5 ณ ห้องเรียนเอนกประสงค์ รร.ขว.ทบ. โดยมีคณะ ผบช., คณาจารย์ รร.ขว.ทบ. และชุดครู พัน.นร.ฯ ร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย เมื่อในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ รร.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!