พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นประธาน สัมมนาการทูตฝ่ายทหาร ในหัวข้อ “การดำเนินนโยบายการทูตฝ่ายทหารของไทยท่ามกลางสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิ.ย. 65 ณ โรงแรมธารามันตรา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Close Menu
error: Content is protected !!