พลตรี กำชัย วงศ์ศรี รองเจ้ากรมข่าวทหารบก,พันเอก สุวพจน์ จุลกทัพพะ ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย นำกำลังพลกองรักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหารบก ฝึกยิงปืน/อารักขาบุคคลสำคัญ ณ สนามยิงปืนตำรวจสันติบาล โดยมีผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๕

Close Menu
error: Content is protected !!