เมื่อ 16 มิ.ย. 65 พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา ขว.ทบ. พร้อมด้วยคณะคู่สมรส บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ ททบ.

Close Menu
error: Content is protected !!