พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และภริยา เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขว.ทบ. ประจำปี ๖๕ ในวันพุธที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!