พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๙ ณ บริเวณสำนักงาน จก.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!