พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาหัวข้อ “แผนรวบรวมข่าวสาร ฝขว.ศปก.ทบ.) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ในห้วงวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ. A-One Royal Cruise Hotel Pattaya จ.ชลบุรี

Close Menu
error: Content is protected !!