คุณฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก ร่วมงาน MACT-Spouses Coffee Morning กับคณะคู่สมรส ผชท.ทหารต่างประเทศ/ไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ถ.สุขุมวิท ๑๕ กรุงเทพฯ โดยมี Mrs. Sun Jong Lee ภริยา ผชท.ทหาร เกาหลีใต้/ไทย เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพเป็นผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

On Monday, 17th of July 2022, Mrs.Thitichayagorn Bongkarn The President of the Thai Army Wives Association (TAWA), Directorate of intelligence branch has attended the MACT-Spouses Coffee Morning with members of the MACT-Spouse at Korean Cultural Center, Sukhumvit 15 road, Bangkok. The event is hosted by Mrs. Sun Jong Lee, Spouse of Defence Attaché, Embassy of the Republic of Korea. In this regard, a product from TAWA were presented to the host as a souvenir.

Close Menu
error: Content is protected !!