พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และคณะ เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ ขว.ทบ.มซ. และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ.มาเลเซีย ครั้งที่ 1 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 – 19 ก.ค. 65

Close Menu
error: Content is protected !!