พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ สนง.จก.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!