พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ.ได้กรุณามอบหมายให้ พล.ต.สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เป็นประธานร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่าง ทบ.-ทบ.กพช. ครั้งที่ ๑ เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ส.ค. ๖๕ ณ กรมข่าวทหารบก เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๓๐

Close Menu
error: Content is protected !!